Land på din mark!

Landing i terræn

Landing andet sted end lufthavn.

Vi kan også lande andre steder end i lufthavnene rundt omkring.

Dette kræver at:
  • Du skaffer jordejerens skriftlige tilladelse til at vi må lander der
  • Området skal være 40 x 40m og området under ind- og udflyvning skal være frit for forhindringer såsom træer,mennesker og bygninger.


Anden info:
Ved start og landing eller manøvrering i forbindelse hermed må helikopteren ikke komme nærmere end 25 m ved mennesker, græssende tamdyr, bygninger eller køretøjer. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende personers samtykke foreligger, eller hvis ejeren af dyr, køretøjer og bygninger har givet tilladelse hertil. I så fald kan afstanden nedsættes til helikopterens rotor-diameter. Vi lander eller starter dog aldrig henover nogen form for personer, bygninger eller andet. 

Derudover skal I selv sørger for at informere dem der er med til jeres arrangement, om at de ikke må gå frem til helikopteren når motoren er i gang, samt sørge for at der ikke kommer uvedkommende, som har ophold og færdsel på området, når helikopteren kommer. (Uvedkommende er andre end dem der er med til jeres arrangement). 

Hvis området markeres, skal den anvendte markering være af en sådan beskaffenhed og være således fastgjort, at den ikke udgør nogen risiko for flyvningen eller for tredjemand.

Bemærk at der er meget vind fra rotoren og markeringen skal være fasthold. ( En god ide er at bruge en spraymaling). 

Er du i tvivl om dit sted er egnet til at lande på, er du velkommen til at kontakte os.